Boks: Klit­s­c­h­ko - Le­apai

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Tv Tjedan -

SPORT Vladimir Kličko kre­će u no­vu obra­nu ti­tu­le pr­va­ka pro­tiv iz­a­zi­va­ča pre­ma WBO ver­zi­ji, Alexa Le­apa­ia, u Ober­ha­use­nu. Kličko je već go­di­na­ma ne­pri­kos­no­ve­ni bok­sač­ki šam­pi­on i svjet­ski pr­vak. U 64 me­ča Kličko je os­tva­rio 61 po­bje­du. U su­prot­nom ku­tu rin­ga na­ći se 34-go­diš­nji Aus­tra­lac Alex Le­apai, ko­ji je pos­tao bok­sač­ka sen­za­ci­ja u stu­de­nom proš­le go­di­ne ka­da je sv­la­dao do ta­da ne­po­ra­že­nog De­ni­sa Boyt­so­va, ve­li­ku na­du i ta­da pr­vog na WBO ljes­tvi­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.