Kra­lje­vić i ja 4: Azij­ska avantura

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Subota -

ROM.KO­ME­DI­JA The Prin­ce & Me: The Elep­hant Adven­tu­re, 2010., SAD, R: Cat­he­ri­ne Cyran, G: Kam Heskin, Chris Geere; Kralj Edward i kra­lji­ca Pa­ige od Dan­ske pri­ma­ju po­ziv­ni­cu da pri­sus­tvu­ju vjen­ča­nju prin­ce­ze Myre od San­gyo­ona. Po do­la­sku pro­na­la­ze Myru, no ona je ne­sret­na zbog ugo­vo­re­nog bra­ka jer je za­ljub­lje­na u Alua, dre­se­ra slo­na. Ka­da se ot­kri­je taj­na ve­za Myre i Alua, on za­vr­ša­va u za­tvo­ru, a slon bje­ži.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.