ZA­ŠTO SU DA­NAS ZRE­LI­JI?

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scan -

− Ka­da shva­tiš da ni­šta ne mo­raš, uvjet­no re­če­no, pro­mi­je­niš i miš­lje­nje o to­me što je bit­no i hi­je­rar­hi­ju pri­ori­te­ta − ka­že Co­co

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.