Ar­t­hur 3: Rat dva­ju svi­je­to­va

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - TV TJEDAN -

ANIM. AVANT. Ar­t­hur 3: la gu­er­re des de­ux mon­des, 2010., Fran., R: Luc Be­sson, G: Fred­die Hig­h­mo­re, Mia Far­row, Ro­bert Stan­ton; Dos­ti­gav­ši ljud­sku ve­li­či­nu, Mal­ta­zard je od­lu­čio osvo­ji­ti či­tav sve­mir. Za raz­li­ku od nje­ga, Ar­t­hur je i da­lje u svom mi­ni­ja­tur­nom iz­da­nju pa se, ka­ko bi za­us­ta­vio Mal­ta­zar­da, mo­ra vra­ti­ti u svo­ju so­bu i na svo­ju vi­si­nu. Za­jed­no sa Se­le­ni­jom i Bétamèc­he­om, Ar­t­hur se nas­to­ji do­mo­ći na­pit­ka za rast.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.