Je­sse Sto­ne: Bez ka­ja­nja

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Svijet Sapunica -

KRIM.DRA­MA Je­sse Sto­ne: No Re­mor­se, 2010., SAD, R: Ro­bert Har­mon, G: Tom Sel­leck, Kat­hy Ba­ker, Kohl Sud­duth; Po­li­cij­ski šef Je­sse Sto­ne sus­pen­di­ran je pa po­či­nje dodatno ra­di­ti za svo­jeg prijatelja, za­po­vjed­ni­ka Odje­la za umor­stva He­alyja, u is­tra­zi uboj­sta­va u Bos­to­nu. Uvjeren da su uboj­stva po­ve­za­na sa zlo­glas­nim bo­som Gi­nom Fi­shem, Je­sse da­je sve od se­be da ri­je­ši slu­čaj, stav­lja­ju­ći svo­je osob­ne ne­si­gur­nos­ti na stra­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.