Stu­den­ti bru­co­ši­ma po­ka­za­li za­ba­vu

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Party Time... -

Kawa­sa­ki 3P, Kan­dži­ja i Go­le že­ne, The Mi­ceks i DJ In­dy proš­le su su­bo­te za­bav­lja­li bru­co­še, ali i os­ta­le, na pr­vom iz­da­nju X-ica fes­ta u za­gre­bač­koj Tvor­ni­ci. Bru­co­ši su se ta­ko od­mah upoz­na­li i sa za­bav­nom stra­nom stu­di­ra­nja, a, osim do­brih kon­ce­ra­ta, odr­ža­na je i na­grad­na igra. Sret­ni do­bit­nik je Ili­ja Bo­ško­vić, ko­ji je pos­tao vlas­nik mo­bi­te­la No­kia 7 Plus.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.