AUTOMOBIL

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sanja Doležal -

Ne pa­tim na mar­ke auto­mo­bi­la, ali s ob­zi­rom na to da sam pu­no na ces­ti, važ­no mi je da sam mo­bil­na. Vo­lim vo­zi­ti, čes­to mi u vož­nji na­vi­ru naj­bo­lje ide­je. Sa­mo je pro­blem što ne mo­gu za­pi­si­va­ti u vož­nji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.