E. Tedeschi po­ve­ćao pri­ho­de i ne­to do­bit

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page -

Atlan­tic gru­pa po­ve­ća­la je pri­ho­de 3,6 pos­to, na 2,3 mi­li­jar­de ku­na u 2010. go­di­ni, a ne­to joj je do­bit po­ras­la 10,3 pos­to na 85 mi­li­ju­na ku­na. Go­di­nu je naj­s­naž­ni­je obi­lje­ži­la us­pješ­na ak­vi­zi­ci­ja slo­ven­ske Dro­ge Ko­lin­ske.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.