Ži­la­vi bar­ba Lu­ka na­mje­ra­va odra­di­ti man­dat do kra­ja

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Pred­sjed­ni­ku Sa­bo­ra poz­li­lo je, za obi­telj­skim ruč­kom ka­žu, pa je za­vr­šio u bol­ni­ci. Sum­nja­lo se i na sr­ča­ni i na mo­žda­ni udar, ali ži­la­vi bar­ba Lu­ka se ne da. Na­mje­ra­va odra­di­ti man­dat do kra­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.