Isus na Mar­ja­nu je od­li­čan me­dij­ski spin. Sad svi me­di­ji pi­šu o Želj­ku Ke­ru­mu, pa čak i stra­ni

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

“Tec­h­no glaz­ba je glaz­ba ko­ju i ja po­ne­kad slu­šam kad ju pu­šta­ju na ra­di­ju.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.