Dru­že Mi­la­no­vi­ću, pre­sko­či pe­lje­ški most

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Kad je još u ra­tu pro­bi­jan tu­nel Sve­ti Rok, opor­ba se spr­da­la i go­vo­ri­la da HDZ u nje­mu mo­že uz­ga­ja­ti glji­ve. Pos­li­je je do ne­be­sa uz­di­za­la svo­je zas­lu­ge u grad­nji auto­ces­te Za­greb – Split. Sad joj se či­ni da bi HDZ-u bi­lo bo­lje iz­me­đu Pe­lješ­ca i kop­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.