HC za pre­diz­bor­ni pe­lje­ški most ima sa­mo 100 mil. ku­na

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Iako je pre­mi­jer­ka Jadranka Ko­sor uoči iz­bo­ra naj­a­vi­la da su Hrvatske ces­te za­tvo­ri­le fi­nan­ci­ra­nje pe­lje­škog mos­ta, u tom jav­nom po­du­ze­ću za nje­go­vu grad­nju ima­ju sa­mo 100 mi­li­ju­na ku­na, a vri­jed­nost mos­ta je oko dvi­je mi­li­jar­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.