Pok­la­nja 550 bes­plat­nih mjes­ta za par­ki­ra­nje

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Na­kon što go­di­na­ma te­ro­ri­zi­ra Za­grep­ča­ne ci­je­na­ma par­ki­ra­nja, garaža, jav­nog pri­je­vo­za i pa­uka, sad otva­ra bes­plat­no par­ki­ra­li­šte kraj Glav­nog ko­lo­dvo­ra. S nje­ga će valj­da kre­nu­ti u no­vu kam­pa­nju...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.