3,2

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Svijet -

mi­li­ju­na lju­di la­ni je za­poš­lja­va­lo ame­ri ko Mi­nis­tar­stvo obra­ne, što ga ini naj­ve im svjet­skim pos­lo­dav­cem. Na dru­gom je mjes­tu ki­ne­ska voj­ska sa 2,3 mi­li­ju­na lju­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.