U Hr­vat­skoj 17.100 lju­di ži­vi kao da su ro­bo­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

ZAGREB U Hr­vat­skoj 17.100 lju­di ži­vi u “mo­der­nom rop­s­tvu” i po tim po­da­ci­ma u vr­hu je Eu­ro­pe. Mo­der­no rop­s­tvo de­fi­ni­ra se kao prak­sa ko­ja pod­sje­ća na rop­s­tvo, kao što je duž­nič­ka ovis­nost, pri­si­lan brak, is­ko­ri­šta­va­nje dje­ce, obja­vi­la je Zak­la­da Walk Free.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.