Pri­se­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

NADEŽDA SAVČENKO: Pri­ori­tet će mi bi­ti bor­ba za os­lo­ba­đa­nje dru­gih Ukra­ji­na­ca pri­tvo­re­nih u Ru­si­ji, a ko­je Ukra­ji­na sma­tra po­li­tič­kim za­tvo­re­ni­ci­ma

REUTERS

Dok je bi­la u pri­tvo­ru, pi­lot­ki­nja je iz­a­bra­na u par­la­ment

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.