PRI­MJER STU­DEN­TI­MA

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Na sve­uči­li­štu Vic­tory svo­jim stu­den­ti­ma čes­to go­vo­ri da mu je stal­no uče­nje kaz­na za bi­jeg iz ško­le u mla­dos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.