Pok­lo­ni­la ha­lji­nu dje­voj­ci iz udo­mi­telj­ske obi­te­lji

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Su­pru­ga Ta­ri­ka Fi­li­po­vi­ća Lej­la is­pu­ni­la je san jed­noj ma­tu­ran­ti­ci. Na­ime, htje­la je usre­ći­ti jed­nu dje­voj­ku iz udo­mi­telj­ske obi­te­lji pa je 18-go­diš­njoj Sla­đa­ni pok­lo­ni­la ha­lji­nu po nje­zi­nu iz­bo­ru iz svo­je tr­go­vi­ne LD Sto­re. Lej­la je Sla­đa­ni po­mo­gla i u oda­bi­ru.

FRAN­KA BA­TE­LIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.