2 Uči­nak od gra­ška

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja & Pića -

Na 1 dl mas­li­no­va ulja u ko­jem ste ras­to­pi­li 1 žli­cu mas­ti ili mas­la­ca, zaz­la­ti­te 2 ri­ba­ne mr­k­ve, 1 ri­ba­ni cr­ve­ni luk, po 2 gran­či­ce se­le­na i pe­tru­si­mu­la, 5 dag pan­ce­te is­je­če­ne na kockice i 1/4 kg pi­le­ćih pr­sa iz­re­za­nih na ma­nje ko­ma­de. Sve pir­jaj­te pod­li­je­va­ju­ći ko­ko­šjim te­melj­cem pa, kad me­so i po­vr­će omek­ša­ju, do­daj­te 35 dag očiš­će­nog gra­ška, po­so­li­te i po­pa­pri­te, uba­ci­te 1 lo­vo­rov list te gran­či­cu mla­dog ko­ro­ma­ča i ku­haj­te dok ne ugus­ti. Os­ta­vi­te da od­sto­ji par mi­nu­ta, pa slu­ži­te još vru­će. Sta­ri sre­do­zem­ni re­cept nas­tao pri­je do­la­ska raj­či­ce na na­še sto­lo­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.