20 EUROP­SKIH DO­MO­VA

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno/iq -

Na kra­ju proš­le go­di­ne bi­lo je 5,6 mi­li­ju­na pa­met­nih europ­skih do­mo­va, a pro­cje­nju­je se u slje­de­ćih pet go­di­na rast od 54 pos­to ili 44,9 mi­li­ju­na do­mo­va do kra­ja 2020.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.