Pre­ki­ni­te mr­cva­ri­ti na­rod i hit­no ras­pi­ši­te izbore

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bma)

Umjes­to mr­cva­re­nja, po­ni­ža­va­nja i vri­je­đa­nja zdra­vog ra­zu­ma gra­đa­na u ak­tu­al­nom gra­be­žu za vlast me­đu vla­da­ju­ći­ma, uz ove ri­je­či šef La­bu­ris­ta To­mis­lav Kon­čev­ski za­tra­žio je sa­mo­ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra i hit­no ras­pi­si­va­nje i iz­bo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.