62

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

NAS­TU­PA upi­sao je Edu­ar­do za Hr­vat­sku i pos­ti­gao 29 po­go­da­ka te je dru­gi stri­je­lac u po­vi­jes­ti, iza Šu­ke­ra, ko­ji je za­bio 45 go­lo­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.