Ka­ko ras­ples­ti kri­zu vlasti iz per­s­pek­ti­ve HDZ-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Prostor za uz­mak

Za­jed­nič­ka je po­vez­ni­ca svim stru­ja­ma u HDZ-u da pod svaku cijenu žele iz­bje­ći no­ve iz­bo­re. Ako Ka­ra­mar­ko ne us­pi­je u pres­la­ga­nju ve­ći­ne, tu se otva­ra prostor za nje­gov uz­mak....

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.