Mick Huc­k­nall pje­vao sa­mo za Sla­vi­cu Ec­cles­to­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ic)

Pe­tra i Ta­ma­ra Ec­cles­to­ne ju­čer su u lon­don­skom Har­ry’s Ba­ru ma­mi Sla­vi­ci pri­re­di­le ro­đen­dan­ski ru­čak iz­ne­na­đe­nja. Po­zva­le su sve nje­zi­ne bli­ske pri­ja­te­lje ka­ko bi za­jed­no pros­la­vi­li Sla­vi­čin 58. ro­đen­dan. Cu­re su se zbi­lja po­tru­di­la oko or­ga­ni­za­ci­je pros­la­ve i čak su an­ga­ži­ra­le Mic­ka Huc­k­nal­la, pje­va­ča Sim­ply Re­da, da Sla­vi­ci ot­pje­va ro­đen­dan­sku čes­tit­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.