Meryem Uzer­li usko­ro će se uda­ti za Al­pa Özca­na

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ic)

Glu­mi­ca ko­ju smo upoz­na­li za­hva­lju­ju­ći bro­jim tur­skim sa­pu­ni­ca­ma, Meryem Uzer­li usko­ro će se vjen­ča­ti. Već du­lje vri­je­me u sta­bil­noj je ve­zi s po­du­zet­ni­kom Al­pom Özca­nom ko­ji ju je, po­vje­ri­la je ma­mi, za­pro­sio i že­li svad­bu što pri­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.