Hr­vat­skoj sre­bro i bron­ca na SP-u u Ba­nja­lu­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Na­kon Što je Emil Mi­li­hram pri­je ne­ko­li­ko da­na pos­tao svjet­ski pr­vak u spus­tu u dis­ci­pli­ni C-1, posljednjeg da­na Svjet­skog pr­vens­tva u spus­tu na div­ljim vo­da­ma ko­je je za­vr­še­no u Ba­njoj Lu­ci vo­že­ne su ekip­ne vož­nje u sprint dis­ci­pli­na­ma. Hr­vat­ska eki­pa u dis­ci­pli­ni 3 x C-2 (Kor­pes, Ma­ri­nić, Mi­li­hram, Zo­njić, Oba­dić, To­lić) osvo­ji­la je sre­br­nu me­da­lju, 3 x C-1 sprint (Go­jić, Mi­li­hram, Oba­dić) bron­ča­nu me­da­lju, dok je na­ša eki­pa u dis­ci­pli­ni 3 x K-1 (Kor­pes, Ka­ra­mar­ko, Mr­ko­ci) za­uze­la osmo mjes­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.