Ja­mu naj­br­že is­ko­pa­li gro­ba­ri iz De­bre­ci­na

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Gro­ba­ri iz ma­đar­skog De­bre­ci­na po­bi­je­di­li su na svom grob­lju u na­tje­ca­nju “Tko naj­br­že ja­mu ko­pa” u kon­ku­ren­ci­ji ti­mo­va iz Ma­đar­ske, Polj­ske, Če­ške i Slo­vač­ke. “Ovaj je po­sao iz­a­brao me­ne”, ka­zao je Csa­ba Ha­lasz.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.