UMJETNIČKI PAVILJON

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Na ve­li­koj Dul­či­će­voj iz­lož­bi u Umjet­nič­kom pa­vi­ljo­nu u Za­gre­bu ko­ja tra­je do 26. lip­nja ve­ći­na je sli­ka iz zbir­ke sli­ka­ro­ve udo­vi­ce Mi­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.