Ko­lo ana­gram

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

U sre­di­štu ko­lo ana­gra­ma na­la­zi se po­čet­no slo­vo ime­na na­šeg le­gen­dar­nog rock pje­va­ča. Ot­krij­te nje­go­vo ime i pre­zi­me?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.