Ka­ra­mar­ko od­la­zi, Vla­da HDZ-a i Mos­ta op­s­ta­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ako Ka­ra­mar­ko ne us­pi­je pres­lo­ži­ti ve­ći­nu, otva­ra se prostor u ko­jem bi ga vod­stvo HDZ-a mo­glo pri­si­li­ti na os­tav­ku. Ta­da bi HDZ tra­žio i os­tav­ku Ore­ško­vi­ća, tj. po­zi­ci­ju pre­mi­je­ra, da Vla­da Mos­ta i HDZ-a op­s­ta­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.