30

GRA­MA ČO­KO­LA­DE

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Već jed­na tre­ći­na čo­ko­la­de od 100 gra­ma mo­že bi­ti smr­to­nos­na za psa, što ovi­si i o kon­cen­tra­ci­ji ka­kaa u čo­ko­la­di, ali i ve­li­či­ni i osjet­lji­vos­ti psa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.