Tra­žit će­mo in­s­pek­cij­ski nad­zor nad Vla­dom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bma)

Od po­vje­re­ni­ce za in­for­mi­ra­nje GONG će tra­ži­ti po­kre­ta­nje in­s­pek­cij­skog nad­zo­ra nad Vla­dom. Pod­ni­jet će i kaz­ne­nu pri­ja­vu za kri­vo­tvo­re­nje is­pra­ve jer iz Vla­de ne sti­že ja­san od­go­vor tko je sve u lje­to 2007. bio na sas­tan­ku u ve­zi s Inom i MOL-om.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.