Hr­vat­ski voj­ni­ci idu na voj­nu vjež­bu u Polj­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Oru­ža­ne sna­ge RH su­dje­lo­vat će sa 276 pri­pad­ni­ka i 50 voj­nih mo­tor­nih vo­zi­la na mul­ti­na­ci­onal­noj voj­noj vjež­bi “Ana­kon­da 16” od 7. do 17. lip­nja u Polj­skoj. MORH is­ti­če da će na vjež­bi su­dje­lo­va­ti 31.000 pri­pad­ni­ka Oru­ža­nih sna­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.