Mia Be­go­vić 23. lip­nja sla­vi 30 go­di­na ka­ri­je­re

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (mc)

Glu­mi­ca Mia Be­go­vić mo­no­dra­mom “Sve što sam pre­šu­tje­la”, ko­joj je pre­mi­je­ra 23. lip­nja u Vi­dri, obi­lje­ža­va 30 go­di­na glu­mač­ke ka­ri­je­re. Pred­sta­va je hu­ma­ni­tar­na i na­mi­je­nje­na je žen­skoj Udru­zi za bor­bu pro­tiv ra­ka doj­ke Eu­ro­pa Don­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.