War­ri­or­si raz­bi­li Cav­se i po­ve­li u fi­na­lu sa 2-0

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Vje­ro­va­li ili ne, ko­šar­ka­ši Gol­den Sta­te War­ri­or­sa po­bi­je­di­li su Cle­ve­land Ca­va­li­er­se sa 33 ko­ša raz­li­ke (110:77) i ta­ko po­ve­li 2-0 u NBA fi­na­lu. Ni ovaj put, baš kao u pr­voj utak­mi­ci, naj­bo­lji Rat­ni­ci ni­su bi­li nji­ho­vi naj­bo­lji igra­či Cur­ry (18 ko­še­va) i Thom­p­son (17), već je to bio kril­ni- cen­tar Draymond Gre­en (28 ko­še­va, 5 tri­ca, 5 asis­ten­ci­ja). Aus­tral­ski Hr­vat Bo­gut uba­cio je sa­mo dva ko­ša, ali imao je čak pet blo­ka­da. Kod Cav­sa je­di­no je LeBron Ja­mes (19 ko­še­va, 8 sko­ko­va, 9 asis­ten­ci­ja) igrao na oče­ki­va­noj ra­zi­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.