66

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

PI­TA­NJA iz bi­olo­gi­je mo­ra­li su od­go­vo­ri­ti ma­tu­ran­ti u ro­ku od dva sa­ta i 15 mi­nu­ta ko­li­ko je tra­jao is­pit. Od 51. do 66. sva su pi­ta­nja ima­la i če­ti­ri pot­pi­ta­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.