Fer­ra­ri­jev 3,9-li­tre­ni V8 stroj od 669 ko­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - (sm)

STUTTGART Me­đu­na­rod­ni ži­ri - ko­jeg či­ne 63 spe­ci­ja­li­zi­ra­na no­vi­na­ra iz 30 ze­ma­lja - ti­tu­lu mo­to­ra go­di­ne do­di­je­lio je Fer­ra­ri­je­vu twin-tur­bo 3,9 V8 stro­ju ko­ji po­go­ni 488 GTB, 488 Spi­der i (ma­lo iz­mi­je­nje­ne za­pre­mi­ne) mo­del Ca­li­for­nia T. Ukup­ni po­bjed­nik iz­bo­ra ra­zvi­ja 669 ko­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.