Vi­še oz­li­je­đe­nih na­kon iz­li­je­ta­nja lo­ko­mo­ti­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Vi­še oso­ba oz­li­je­đe­no je ju­čer uju­tro oko 9 sa­ti na­kon što je lo­ko­mo­ti­va HŽ In­fras­truk­tu­re – odr­ža­va­nja iz­le­tje­la na pruž­nom pri­je­la­zu is­pod Ro­go­tin­skog mos­ta po­kraj Met­ko­vi­ća. Oz­li­je­đe­ni su pre­ve­ze­ni u Dom zdrav­lja Plo­če, a po­tom i u KBC Split.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.