Zbog va­ra­nja na is­pi­ti­ma do se­dam go­di­na za­tvo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (bk)

Pre­ma no­vom za­ko­nu, stu­den­ti ko­ji bu­du pre­pi­si­va­li ili va­ra­li na pri­jam­nim is­pi­ti­ma u Ki­ni bit će kaž­nje­ni za­tvo­rom. Kaz­na ni­po­što ni­je bla­ga i u te­žim slu­ča­je­vi­ma tra­je i po se­dam go­di­na za­tvo­ra, a cilj je suz­bi­ja­nja pri­je­va­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.