81

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

sa­bor­ski zas­tup­nik

mo­gao bi gla­sa­ti za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra ako se svim zas­tup­ni­ci­ma ko­ji su se već iz­jas­ni­li pri­klju­či i 12 Mos­to­vih. Za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra po­treb­no je (sa­mo) 76 ru­ku u zra­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.