No­ve ide­je

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ame­rič­ki pred­sjed­nik o pred­sjed­nič­kim kan­di­da­ti­ma svo­je stran­ke REUTERS

BARACK OBAMA: San­ders je vu­kao stran­ku i bio pra­vi iz­a­zov. Do­nio nam je go­le­mu do­zu ener­gi­je i no­ve ide­je u kam­pa­nji!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.