Za po­ri­ca­nje ho­lo­ka­us­ta od 2 do 6 go­di­na za­tvo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ita­li­ja je do­bi­la no­vi za­kon po ko­je­mu je an­ti­se­mit­ska pro­pa­gan­da i ne­gi­ra­nje ho­lo­ka­us­ta kaz­ne­no dje­lo za ko­je se mo­že do­bi­ti za­tvor­ska kaz­na od dvi­je do šest go­di­na. Sa­vez ži­dov­skih za­jed­ni­ca Ita­li­je pri­op­ćio je da je ri­ječ o po­vi­jes­nom za­ko­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.