Pe­ti­ci­ja za os­ta­nak ime­na Tr­ga mar­ša­la Ti­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)

Udru­ga an­ti­fa­šis­ta Kar­lov­ca or­ga­ni­zi­ra­la je u Kar­lov­cu pe­ti­ci­ju da Trg mar­ša­la Ti­ta u Za­gre­bu i da­lje os­ta­ne is­tog na­zi­va. Za pot­pi­si­va­nje su iz­a­bra­li Trg Jo­si­pa Bro­za u Kar­lov­cu jer se zah­tjev od­no­si na sve uli­ce i tr­go­ve s Ti­to­vim ime­nom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.