2 Bru­jet od pu­že­va

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja& Pića -

Na mas­li­no­vu ulju zaz­la­ti­te ¾ kg sit­no sjec­ka­ne ka­pu­le, 5 rež­nje­va češ­nja­ka i 1 stru­čak sjec­ka­nog pe­tru­si­mu­la pa do­daj­te 1 kg mlje­ve­nih po­mi­do­ra, 1 žli­cu slat­ke pa­pri­ke, 2 lis­ta lo­vo­ra, so­li i pa­pra po že­lji. Kad do­bi­je­te gus­tu šal­šu, u nju uba­ci­te 2 kg sku­ha­nih i očiš­će­nih pu­že­va bez ku­ći­ce i pir­jaj­te sve za­jed­no pod­li­je­va­ju­ći sa 3 dl cr­nog vi­na dok ne do­bi­je­te gust umak. Slu­ži­te s do­ma­ćom pu­rom. Tra­di­ci­onal­ni dr­ni­ški re­cept, po­ma­lo sli­čan pu­že­vi­ma na bur­gun­d­ski.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.