1 Pu­že­vi s lju­ti­kom

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja& Pića -

Na 2 dl mas­li­no­va ulja zaz­la­ti­te ½ kg na tra­ke re­za­ne lju­ti­ke ili mla­dog lu­ka, 5 sjec­ka­nih re­ža­nja češ­nja­ka, ½ struč­ka sjec­ka­nog pe­tru­si­mu­la te na kra­ju uba­ci­te 1 kg me­sa već sku­ha­nih i očiš­će­nih pu­že­va i 3 gran­či­ce div­lje ili do­ma­će ka­du­lje. Kad se sve ma­lo pro­žme, pod­lij­te sa 2 dl bi­je­log vi­na i pus­ti­te da za­jed­no ku­ha ne­ko­li­ko mi­nu­ta. Po­so­li­te, po­pa­pri­te i pos­lu­ži­te vru­će. Sta­ri bi­okov­ski re­cept.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.