17

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

EKI­PA JE SU­DJE­LO­VA­LO na 4. si­sač­koj utr­ci so­lar­nih auto­mo­bi­la ko­je su iz­ra­di­li sred­njo­škol­ci stru­kov­nih ško­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.