Re­mek-dje­lo za­dar­skog maj­sto­ra pre­su­di­lo Tur­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Ve­dran Ćor­lu­ka raz­bi­je­ne gla­ve: ras­kr­va­rio mu ju je tur­ski na­pa­dač To­sun pod­muk­lim udar­cem lak­tom, zbog če­ga je na­še­mu sjaj­no­me bra­ni­ču tri pu­ta uka­zi­va­na po­moć na igra­li­štu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.