Za­ljub­lje­ni Ta­nja i Vla­ho uži­va­li na lu­dom par­tyju

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

ZA­GREB Do fes­ti­va­la Club MTV Europe Sum­mer­blast je vi­še od dva mje­se­ca, ali svi su spremni za lu­de par­tyje. Do­ka­za­li su to i na­ši poz­na­ti koji su se pro­tek­li vi­kend oku­pi­li u pre­pu­nom za­gre­bač­kom klu­bu Jo­hann Fran­ck na warm up za­ba­vi za ovaj fes­ti­val koji će se odr­ža­ti u Po­re­ču 19. i 20. ko­lo­vo­za. Zvijezda ve­če­ri is­pu­nje­ne vr­hun­skom glaz­bom bio je Jo­nas Blue, a u nje­go­voj glaz­bi uži­va­li su za­ljub­lje­ni Ta­tja­na Dra­go­vić i Vla­ho Ar­bu­lić, Van­na, La­ri­sa Li­po­vac, Kristina Ša­li­no­vić... Svi koji su pro­pus­ti­li nas­tup Jo­na­sa Blu­ea mo­ći će ga po­nov­no vi­dje­ti u Po­re­ču.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.