No­vi grad­ski zvrk sa 110 KS iz No­vog Mes­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - (mlm)

Iz tvor­ni­ce Re­voz iz No­vog Mes­ta sti­že sport­ska ver­zi­ja Re­na­ult Twin­ga ko­ja je do­bi­la do­da­tak GT sa 0,9-li­tre­nim TCe tur­bo­ben­zin­cem koji ra­zvi­ja 110 KS i 170 Nm. Struč­nja­ci iz Re­na­ult Spor­ta do­ra­di­li su i ovjes te uprav­ljač pro­mje­nji­va ot­po­ra, a ESP ima no­ve pos­tav­ke. Šmin­ker će po­gle­de priv­la­či­ti 17” na­pla­ci­ma, dvos­tru­kim is­puš­nim ci­je­vi­ma, boč­nim usis­ni­ci­ma zra­ka...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.