Ber­lus­co­ni­ju su če­ti­ri i pol sa­ta ope­ri­ra­li sr­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (st)

Biv­ši ta­li­jan­ski pre­mi­jer Sil­vio Ber­lus­co­ni ju­čer je pod­vrg­nut ope­ra­ci­ji na sr­cu u kli­ni­ci San Raf­fa­ele. Ope­ra­ci­ja je tra­ja­la pu­na če­ti­ri i pol sa­ta, a li­ječ­ni­ci su mu za­mi­je­ni­li op­te­re­će­ni za­lis­tak na aor­ti. Poz­li­lo mu je na­kon obja­ve re­zul­ta­ta lo­kal­nih iz­bo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.